Výstavy v prostorách galerie

Vojtěch Kolařík

[2.4.2019 - 18.4.2019]

DOVOLENÁ

[19.4.2019 - 1.5.2019]

Valdemar Sokol - obrazy

[2.5.2019 - 25.5.2019]

V a l d e m a r    S o k o l   se narodil 2. března 1939 v Praze. V roce 1965 ukončil studium scénografie na loutkářské katedře DAMU a od roku 1967 se věnuje volné malířské tvorbě.

Maluje hlavně deskové obrazy vytvářené vlastní specifickou více »

Kateřina Bartošová - sochy

[28.5.2019 - 8.6.2019]

DOVOLENÁ

[9.6.2019 - 23.6.2019]

CYKLUS 30 x 30

[26.6.2019 - 31.8.2019]

Kolektivní výstava obrazů formátu 30x30cm.

Elen Kudrová & Jiří Špinka

[24.9.2019 - 19.10.2019]

Zdena Šafka

[22.10.2019 - 16.11.2019]

Salón 5x5

[19.11.2019 - 19.12.2019]