Výstavy v prostorách galerie

DOVOLENÁ

[26.5.2019 - 23.6.2019]

Valdemar Sokol - Malá rekapitulace

[2.5.2019 - 30.5.2019]

V a l d e m a r    S o k o l   se narodil 2. března 1939 v Praze. V roce 1965 ukončil studium scénografie na loutkářské katedře DAMU a od roku 1967 se věnuje volné malířské tvorbě.

Maluje hlavně deskové obrazy vytvářené vlastní specifickou více »