Výstavy v prostorách galerie

Andrej Šteffek - XANADU

[14.10.2014 - 08.11.2014]

Srdečně Vás zveme na svěží výstavu mladého slovenského malíře, tč. žijícího a tvořícího ve Velké Británii.

Po sedmi letech opět v A&A Galerii!

 

kolektivní výstava - DOZVUKY LÉTA

[18.09.2014 - 11.10.2014]

TŘICET - POLÁMANÁ KŘÍDLA, obrazy 30 x 30 cm inspirované písněmi KARLA KRYLA

[25.06.2014 - 23.08.2014]


Třetí ročník již tradiční výstavy - salónu v pravém smyslu toho slova, kde se setkávají různí umělci, tvořící různými styly a technikami. 

Důležitým, avšak letos nikoli jediným, spojovacím prvkem této výstavy je formát obrazu - 30x30cm. Letos poprvé více »

Kathleen Caillier - obrazy

[28.05.2014 - 21.06.2014]

Výstava paní Kathleen Caillier s názvem Toulky naváže na její loňskou výstavu, která se též konala v naší galerii. Vystaveny budou opět její obrazy z cyklu "Atomy a částice".

Přijďtě se určitě podívat!

První výstava Kathleen Caillier se konala v roce 1994 v více »

Květa Křížová - TAPISERIE A ŘEZBY

[16.04.2014 - 10.05.2014]

Jubilejní výstava uznávané autorky tapisérií.


Jaroslav Štědra - OBRAZY

[11.03.2014 - 04.04.2014]

"Tvorba Jaroslava Štědry je dokladem, že řemeslně dokonale zvládnutá malba je médiem, které má stále svoji hodnotu a vedle aktuálních uměleckých proudů nikterak nezaniká."
PhDr. Terezie Zemánková

Jiří Mika - OBRAZY A GRAFIKY 1969 - 2011

[13.02.2014 - 08.03.2014]

Jiří Mika (*22.2.1946 - +10.1.2012)

vystudoval SUPŠ v Praze, podílel se na restaurátorských pracech např. na Rudolfinu, Žofíně, či na čs. ambasádě v Římě. Dlouhodobě pracoval pro Československou televizi a díla z jeho volné tvorby jsou zastoupena ve sbírkách v nejen v ČR, ale i v více »

SALÓN 5x5 posedmé

[19.11.2013 - 21.12.2013]

Tentokrát jsme oslovili JAROSLAVA FANTU /krajinné akvarely/, KARLA KELLNERA /krajinné olejomalby/, JANU KRAUSOVOU, /kterou spíše znáte z filmů a divadelních prken, ale nyní představí své akvarely a reliéfy/, ZUZKU SKALIARIK /romantické květinové olejomalby/ a JIŘÍHO VALEŠE /realistická městská více »

Vratislav Lébl (obrazy) a Michal Novák (free hand dýmky) - SVĚTÁCI

[25.10.2013 - 16.11.2013]

Přijďte se podívat na neobvyklou výstavu dvou autorů.

Své obrazy představuje malíř Vratislav Lébl. Vystudoval obor broušení skla, zabývá se též malbou a tvorbou divadelních dekorací a kulis. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách např. v ČR, Německu, více »

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17