Výstavy v prostorách galerie

[25.06.2014 - 23.08.2014] TŘICET - POLÁMANÁ KŘÍDLA, obrazy 30 x 30 cm inspirované písněmi KARLA KRYLA

TŘICET - POLÁMANÁ KŘÍDLA, obrazy 30 x 30 cm inspirované písněmi KARLA KRYLA


Třetí ročník již tradiční výstavy - salónu v pravém smyslu toho slova, kde se setkávají různí umělci, tvořící různými styly a technikami. 

Důležitým, avšak letos nikoli jediným, spojovacím prvkem této výstavy je formát obrazu - 30x30cm. Letos poprvé bylo umělcům zadáno též jednotící, velmi zajímavé téma!

Výstava nese název POLÁMANÁ KŘÍDLA, obrazy inspirované písněmi KARLA KRYLA.

Doufáme, že i letošní výstava se setká s velkým ohlasem, jak u návštěvníků galerie, tak samotných umělců, a budeme i nadále v této započaté tradici pokračovat.