Výstavy v prostorách galerie

[13.02.2014 - 08.03.2014] Jiří Mika - OBRAZY A GRAFIKY 1969 - 2011

Jiří Mika - OBRAZY A GRAFIKY 1969 - 2011

Jiří Mika (*22.2.1946 - +10.1.2012)

vystudoval SUPŠ v Praze, podílel se na restaurátorských pracech např. na Rudolfinu, Žofíně, či na čs. ambasádě v Římě. Dlouhodobě pracoval pro Československou televizi a díla z jeho volné tvorby jsou zastoupena ve sbírkách v nejen v ČR, ale i v Evropěči USA.

"Jiří Mika byl jedním z nejlyričtějších představitelů české abstraktní krajinomalby. Ke znakovému zobrazení vybraných individuálních motivů v krajině a k vyjádření její poezie pracoval s expresivní barevnou plochou i skvrnou, vkládanými materiály a s gestickým tahem štětce ve volném "snovém" obrazovém prostoru." J.Urban

Přijdte se podívat na ojedinělou výstavu složenou nejen z milníků jeho tvorby, ale i z drobných grafických prací, kterým se dlouhodobě věnoval.

Výstava je prodejní a potrvá do 8.3.2014.