Výstavy v prostorách galerie

[16.10.2018 - 27.10.2018] Daniela Messiereurová, Alexandra Suková, Edita Mauermannová - OBRAZY a AKVARELY

Daniela Messiereurová, Alexandra Suková, Edita Mauermannová - OBRAZY a AKVARELY

Srdečně vás zvu na výstavu obrazů tří zajímavých výtvarnic. Daniela Messiereurová si k sobě vybrala svou dceru Alexandru Sukovou a dlouholetou kamarádku Editu Mauermannovou.

Její dcera Alexandra zatím studuje, ale nezapře nesporný talent, který rozvíjí od útlého věku.

Edita Mauermannová vystudovala Střední uměleckou školu /Hollarku/ v Praze a  poté Filosofickou fakultu UK, obor dějiny umění. Ve svém volném čase tvoří půvabné akvarely, převážně s přírodní tematikou.

Danielu Messiereurovou především oslovuje ranně křesťanská symbolika, obdivuje architektonické tvarosloví středověkých chrámů, fascinuje ji mysticismus a exaltovaná duchovnost, která dala vzniknout nejkrásnějším katedrálám. Nejen konkrétní detaily sakrálních staveb jako jsou např. chrliče, k nimž se vrací v nesčetných reminiscencích, ale také elementární stavební prvek - kámen, stává se pro Danielu dlouhodobou inspirací. Z přírody bere si pak náměty zejména do svých posledních prací, kde zřetelně krystalizuje její fascinace světlem, s níž se setkáváme téměř od samých počátků její tvorby.

 

Výstavu můžete shlédnout do 27.10. 2018