Výstavy v prostorách galerie

[19.09.2023 - 14.10.2023] Jiří Máška - OBRAZY, GRAFIKY A SOCHY

Jiří Máška - OBRAZY, GRAFIKY A SOCHY

Jiří Máška, obrazy, grafiky a sochy
Vážení přátelé výtvarného umění, opět vás po krátké přestávce zveme na procházku mezi uměním.
Jiří Máška se vrací ze své cesty po světě, kde vystavoval svá díla.