Výstavy v prostorách galerie

[10.10.2012 - 20.10.2012] Vojtěch Kolařík - LIDÉ A ČLOVĚK

Vojtěch Kolařík - LIDÉ A ČLOVĚK

„...jeho malba vždy posouvá téma do oblasti symbolu až k metafoře, varuje se složitých kompozic a soustředěně míří k psychologii masky, tedy k emocím toho, kdo si ji-byť v přeneseném slova smyslu - nasazuje. Jeho malířský rukopis svou zjednodušenou, intenzivně vedenou linií, výtvarnou zkratkou, napětím až nervností odkazuje na výrazovou fasádu, na skutečnost, že život je plný kulis a masek. ...
...v čem je však cele svůj, je jeho barevný optimismus - dar, který divák nemůže nepřijmout.“
Fr.Malina