Výstavy v prostorách galerie

[11.09.2012 - 06.10.2012] Eva Mansfeldová - STROMY A JINÉ

Eva Mansfeldová - STROMY A JINÉ


V tvorbě Evy Mansfeldové nacházíme na jedné straně přísné verze architektonických kompozic a na druhé uvolněné rostlinné motivy. Výchozí rovinou je zdánlivě neuspořádaná barevná struktura, na které se střídají geometrické prvky s klidnými plochami, a nebo obrazy květů, travin, keřů a stromů.

„...E.M. je dnes nejvýraznější představitelkou české variace konkrétního umění a svým způsobem i op artu, malířkou, jejíž originální výtvarné tvarosloví je založeno na vztazích mezi geometrickými tvary a barvou. ...Její výtvarný rukopis má specifickou, nezaměnitelnou podobu založenou na rozmanitosti, na jakési hře vnitřních vztahů, která je plná napětí.“
František Malina, 2007