Výstavy v prostorách galerie

[05.10.2011 - 05.11.2011] Jiří Mika

Jiří Mika

Nová a velmi očekávaná výstava vynikajícího malíře lyrické abstraktní krajinomalby JIŘÍHO MIKY bude zahájena 5.října a potrvá do 5.listopadu 2011.
Srdečně zveme všechny znalce a milovníky opravdového čistého umění.


"Osobitě vyhraněné a ve svém vyznění hluboce přesvědčivé obrazy Jiřího Miky jsou výsledkem dlouhodobé výměny malířových názorů s minimalismem a neoabstrakcí, směry, které vnesly do moderního umění zcela jiné přístupy, založené na práci s elementárními výtvarnými prvky. Rozhodujícími pro malíře však stále zůstávají volná inspirace krajinou a syrovost a naléhavost symbolických účinků bílé a černé, umocněných jednou či dvěma dalšími kontrastními barvami. Pro jeho obrazy je typická na první pohled čistá bílá plocha, která je ovšem rafinovaně stupňována jemnými valéry. Ty jí dodávají na expanzivitě, nutí ji přelévat se ven z rámu a pokračovat dál. Nekonečná volnost a obecnost bílé ovšem v obrazu stejně jako v krajině či v životě naráží na hranici - kontrastní linii, tvar, ohraničující individuální a něčím podstatný krajinný výsek. Jeho kresebná, barevná a metaforická účinnost pak způsobuje, že se všechny barvy v obraze dávají do pohybu – někdy se až z obrazové plochy zvedají, jindy se do ní vnořují. Dá se říci, že obrazy Jiřího Miky jsou právě a především o tomto tvaru, o konečném individuálním gestu, promyšlenému a podloženému stejně jako třeba čínské nebo japonské kaligrafické znaky. Jeho tahy se ovšem nestávají znaky –archetypy, ale mají přesně opačný charakter. Jsou znaky, jejichž interpretace je nutně volná. Tato jedinečná malířova syntéza expresionistického gesta a grafismu kaligrafie pak zapříčiňuje, že jeho obrazy, jsou vizuálně aktivní, dýchají životem, jsou dynamické, mají vnitřní vibraci. A divák náhle zjišťuje, že v obrazu je skryt průhled do většinou znepokojivé krajiny, v níž je něco, co spouští proud imaginárního děje. U gest Jiřího Miky nelze neobdivovat jejich formální krásu, aniž by šlo opomenout mistrovství a inspiraci, kterými vyniká jejich tah."


PhDr. František Malina