Výstavy v prostorách galerie

[02.05.2019 - 30.05.2019] Valdemar Sokol - Malá rekapitulace

Valdemar Sokol - Malá rekapitulace

V a l d e m a r    S o k o l   se narodil 2. března 1939 v Praze. V roce 1965 ukončil studium scénografie na loutkářské katedře DAMU a od roku 1967 se věnuje volné malířské tvorbě.

Maluje hlavně deskové obrazy vytvářené vlastní specifickou technikou.

Důležitým prvkem Sokolových obrazů je světlo, které často z jeho obrazů vychází. Autor se snaží o vytvoření iluze prostoru, do kterého by divák mohl vstoupit a ve kterém by se cítil dobře. Řada jeho obrazů je inspirovaná hudbou. V jeho obrazech nalezneme i tváře různých zajímavých osobností.

Od roku 1968 uspořádal Valdemar Sokol celkem 58 samostatných výstav.  Ve stejné době se zúčastnil i 112 kolektivních výstav v Čechách a po roce 1989 také ve Švédsku, Německu, Rakousku, Francii, Itálii, Portugalsku, USA, Kanadě, Mexiku a Brazílii.

         Řada autorových prací je v majetku různých podniků a institucí, v Národní galerii, Památníku národního písemnictví, Galerii B. Martinů v Poličce a soukromých sbírkách v Čechách i v zahraničí.

         V roce 1993 byla V. Sokolovi udělena cena Česko – Bavorského uměleckého spolku za tvůrčí uměleckou činnost a v roce 1995 medaile Franze Kafky.