Výstavy v prostorách galerie

[21.11.2017 - 22.12.2017] z cyklu 5x5 - K.Mášová, A.Petříčková, M.Vymazalová, J. Vacková, T. Konvalinková

z cyklu 5x5 - K.Mášová, A.Petříčková, M.Vymazalová, J. Vacková, T. Konvalinková

Již tradičně v CYKLU 5X5 představujeme na závěr roku vždy pět umělců. Tentokrát to jsou samé ženy /A.Petříčková, M.Vymazalová, K.Mášová, J.Vacková a T.Konvalinková/ a výstava má název KAŽDÁ JINAK.

Něco o autorkách:

Alena Petříčková vystudovala AVU v Praze. Své pocity ztvárňuje pomocí barevných ploch a výtvarných, litých kontur tvarů, figurálních i abstraktních. Člověk, město, hudba, to jsou hlavní témata jejích obrazů. A.P. patří mezi přední současné české malířky a svými pracemi je zastoupena v soukromých sbírkách i ve veřejných galeriích ve více než 15 zemích světa. V současné době je předsedkyní Nového sdružení pražských umělců.

Marie Vymazalová vystudovala na P.F.UK výtvarnou výchovu. Svojí tvorbu představila hlavně v Itálii a v České Republice. Maluje především akrylem na
plátno nebo na papír. Její obrazy jsou často inspirovány přírodou. Vytváří neomezenou škálu barev a horizontů.

Kateřina Mášová se již několik let věnuje malbě akvarelem. Z jejích obrazů je patrné nadšení a láska k tvorbě akvarelem a obdivuhodné mistrovství. Její obrazy, ať už to jsou květy, plody, krajinné motivy, akty či lodě, působí mnohdy tak, že chcete vztáhnout ruku a zakousnout se dočerstvé dužiny jablka, či usednout vedle lodí vytažených na břeh a poslouchat šumění moře.

Jitka Vacková - její obrazy je možno pomyslně rozdělit do tří hlavních proudů.První z nich vychází ze základních prvků výtvarného umění a pracuje s barvou, světlem, tvarem, linií i křivkou. Použité prvky nevycházejí ze skutečnosti a nejsou většinou začleněny do reálných tvarů. Druhý směr její tvorby naopak ze skutečnosti vychází, zobrazuje ji však zjednodušeně, ale s akcentem na dominantní barvy a tvary, mnohdy v nečekaných souvislostech. A do třetice jde převážně o inspiraci přírodou. V jejích obrazech převažuje harmonie a krása přírody, pohoda a dobrá nálada.

Tereza Konvalinková – kouzlu fotografie propadla již v dětství. Navzdory technickému pokroku fotí stále na kinofilm, neboť digitální fotografie jí přijde trochu zrádná - vždyť ve Photoshopu lze udělat krásnou fotografii téměř z čehokoli. Na svých fotografiích se snaží zachytit prchavé okamžiky v krajině, mizející a stále se měnící svět, nikoli takový jaký v té  chvíli byl, ale takový, jak jej sama vnímala ...