Výstavy v prostorách galerie

[11.10.2017 - 04.11.2017] Marcela Burdová - PORTUGALSKÉ ROZJÍMÁNÍ

Marcela Burdová - PORTUGALSKÉ ROZJÍMÁNÍ

Marcela Burdová, narozena  1957 v Praze ,  malířka a výtvarnice, členka divadla Sklep.

Na pražské DAMU (1982-1985), kde studovala scénické výtvarnictví,  se setkala s doc. Oldřichem Smutným, profesorem malby, který měl velký vliv na její malířskou tvorbu. Počátkem osmdesátých let se také seznamuje s Karlem Valtrem - další významnou osobností české krajinomalby.

Dodnes vytváří pro divadlo Sklep scénografické návrhy. Vedle toho se kreativně podílí na mnoha dalších realizacích a aktivitách a věnuje se pedagogické práci.

Přes všechny tyto různorodé činnosti Marcela zůstala malířkou. Letní prázdniny trávené v krajině Křivoklátska a pozdější objevení krajiny Jižních Čech ji přivedly ke zkoumání možností krajinomalby. V té době pro sebe objevila suchý pastel, který dodnes v její tvorbě převládá.