Výstavy v prostorách galerie

[20.06.2009 - 31.07.2009] GENIUS LOCI

GENIUS LOCI

Výstava se koná na státním hradě Křivoklát v galerii Lednice a potrvá do 31.7.2009.

Je nazvaná GENIUS LOCI a vystavují umělci, kteří se účastnili I. malířského sympozia Skryje 2009

M. BURDOVÁ

I. FIALOVÁ

J. HILSKÁ

V. KOLAŘÍK

V. LÉBL

K. MARX

J. MIKA

A. PETŘÍČKOVÁ

J. TICHÝ

M. VYMAZALOVÁ