Výstavy v prostorách galerie

[15.07.2009 - 15.08.2009] Iva Fialová - OBRAZY

Iva Fialová - OBRAZY

Autorčiným stálým tématem je reálný svět obnažených a často konfliktních lidských emocí. Svět, v němž lidé stojí těsně vedle sebe a přesto jsou osamělí. V tom je zajedno s řadou současných domácích i zahraničních umělců (neoexprese, či britská figurální škola).
Iva Fialová si z původního expresionismu osvojila především zájem o starobylý mýtus a rituál. Hlavním zdrojem obsahu se stávají souvislosti věčného koloběhu života – ovšem nikoliv psychoanalytickém slova smyslu - ale jako představy, jež často korespondují s fenomény vlastními různým formám duchovna.