Výstavy v prostorách galerie

[14.06.2016 - 30.09.2016] TŘICET - Doba Karla IV. – obrazy 30 x 30 cm

TŘICET - Doba Karla IV. – obrazy 30 x 30 cm

Projekt „Třicet“ vznikl před pěti lety, kdy jsme dostali nápad oslovit různé výtvarníky, aby vytvořili obraz formátu 30x30cm. Už první ročník měla výstava příznivý ohlas, a to jak mezi výtvarníky, tak návštěvníky galerie, které zaujaly různé styly, žánry a techniky.

Tradice těchto výstav v A&A GALERII vznikla díky příznivým ohlasům prvního ročníku.

V posledních ročnících zadáváme výtvarníkům téma. Obrazy v minulých ročnících byly inspirovány písněmi Karla Kryla či Johna Lennona. Účastnilo se téměř šedesát umělců z Česka i ze zahraničí.

Letošní pátý ročník bude zaměřen nejen na významnou postavu našich dějin, panovníka Karla IV., ale především na dobu, ve které žil a vládl. Zadané téma „DOBA KARLA IV.“ je velmi obsáhlé a zahrnuje vše od krajiny, architektury, rozmanité lidské činnosti až po významné postavy té doby.

Zajímavostí těchto výstav je i to, že se v průběhu mění. Autoři jsou stále stejní, ale svá prodaná díla nahrazují novými.

Letošní výstava Doba Karla IV. potrvá do 27.srpna 2016.

Výstava je prodejní.