Výstavy v prostorách galerie

[24.03.2009 - 02.05.2009] Miloslav Hilský - OBRAZY A OBRÁZKY (vzpomínková výstava)

Miloslav Hilský - OBRAZY A OBRÁZKY (vzpomínková výstava)

Miloslav Hilský (1954 - 1999)
Jeho obrazy vycházejí ze vzpomínek na dětství, na rodný Břevnov a většina jich má stejné téma a tím je domov.
Od prvotních obrazů inspirovaných kubismem se přes fauvistické vlivy dostal k lyrickému vyjádření civilismu.
Jeho oblíbenou technikou byl suchý pastel. Postupně ho však kombinoval s ostatními technikami, dospěl ke kombinaci technik s koláží a nakonec k asamblážím a okrajově i k plastikám.
Po absolvování katedry scénického výtvarnictví na divadelní fakultě AMU ( kresbu a malbu zde vyučoval akademický malíř docent Oldřich Smutný) se věnoval převážně malbě.