Výstavy v prostorách galerie

[14.10.2008 - 17.11.2008] Marie Molová - OBRAZY

Marie Molová - OBRAZY

* vychází z reality, ale dostává se na hranici abstrakce

* kresby či obrazy často sestavuje různým způsobem, aby se projevily jejich rozmanité výrazové polohy

* způsobu tvorby odpovídá velmi dobře princip koláže, umožňující různé skládání prvků