Výstavy v prostorách galerie

[01.04.2008 - 11.05.2008] Jitka Hilská - OBRAZY

Jitka Hilská - OBRAZY

* výpověď o krajině, vyjádření snu

* zachycení proměn světla v průběhu denních dob

* střídmá a velmi citlivá barevnost

* úsporný projev a přitom lyrická básnivost