Výstavy v prostorách galerie

[26.02.2008 - 30.03.2008] Karel Prášek - obrazy

Karel Prášek - obrazy

* výrazná struktura čar a kultivované barevné akordy

* znaková abstrakce a abstraktní krajinomalba

* tvarový vzorec je zankem jak pro námět (krajinu s dramatickým příběhem), tak pro výraz autorova vztahu k němu (znak má zároveň povahu expresivní)