Výstavy v prostorách galerie

[9.6.2011 - 13.9.2011] GÉNIUS V NOCI

GÉNIUS V NOCI

GENIUS V NOCI - SKRYJE 2011
/27.května - 2.června/
Stává se, že některá setkání se opakují. Buď proto, že oněm lidem je spolu dobře, nebo také proto, že setkání je inspiruje ke tvorbě užitečných, zajímavých, objevných či krásných věcí. Naše setkání navazuje na sympozium GENIUS LOCI - SKRYJE 2009, při kterém se umělci nechali inspirovat duchem místa krásné krajiny Křivoklátska.
Hlavním organizátorem druhého malířského sympozia - Skryje 2011 je opět malostranská A&A Galerie, která ve spolupráci s Mgr. Olgou Konvalinkovou pořádá již třetím rokem setkávání malířů v plenéru. Jsou to tzv.“geniální“ sympozia a „Malířská paleta“.
Jak uvádí PhDr. František Malina, „při sympoziu - ve významu platónské hostiny ducha - se nejedná o to, aby jeden porazil druhého, aby ten či onen uspěl v konkurenci. Jde především o výměnu názorů mezi přáteli, o občerstvení a tříbení mysli prostřednictvím rozmluv a naslouchání.“
V tomto duchu se vždy nesla předchozí setkání vynikajících umělců. Letos to budou: Akai Akaev, Vojtěch Kolařík, Jiří Mika, Jitka Hilská, Marcela Burdová, Iva Fialová, Alena Petříčková, Kryštof Suchý, Marie Vymazalová a Tereza Konvalinková.
Tvořivé setkání vyvrcholí jako vždy výstavou, která je vynikající „třešničkou na dortu“ uměleckého snažení.
Letošní název sympozia GENIUS V NOCI je jednoduchou parafrází minulého názvu a vyznačuje se mírnou nadsázkou. Ale kam nás, diváky, ve skutečnosti umělci zavedou? Poodhalí nám například své sny a vize, či osobitý smysl pro humor?
To zjistíme na stejnojmenné výstavě, která se uskuteční po skončení sympozia v A&A GALERII.
Ráda bych popřála našim umělcům šťastnou múzu, která je obdaruje tvůrčím nadšením, a nám všem, příznivcům výtvarného umění, inspirativní a emotivní zážitky z uměleckých děl. Neboť umění má budit emoce, a to jak kladné tak i záporné. Hlavně by nemělo nechat diváka lhostejného.
Možná si některý z obrazů, který shlédnete na výstavě, oblíbíte natolik, že si ho pořídíte do vlastní sbírky.
Hodně úspěchu při výběru originálů Vám za zúčastněné umělce přeje Olga Konvalinková.