Výstavy v prostorách galerie

[29.5.2018 - 9.6.2018 18:00:00] Karel Marx - "90" - Teatrum Mundi

Karel Marx - "90" - Teatrum Mundi

Karel Marx

*11/1928 - +12/2015

Studia: Sklářská škola v Železném Brodě (1943 — 1947)

Akademie muzických umění obor scénografie u Prof. Tröstra (1957 — 1961)

Z katalogu souborné výstavy v Rakovníku v roce 1997: "Karel Marx je bytostný malíř, je z druhu renesančních umělců, maluje a kreslí celý svět. Podává svůj obraz světa. Krajiny, rozhovory, sochy a pomníky, biblické náměty, commedia dell'arte, všechna témata existují současně, vedle sebe i v sobě. Karel Marx je z druhu univerzalistů, kteří věří, že svět lze vystihnout v jeho mnohosti, že zjednodušení musí být vědomá a cílená a vždy odůvodněná. Tak maluje teatrum mundi — divadlo světa a chtělo by se říci, že jeho dílo je interdisciplinární, neboť je to divadlo i svět, malování i život."