Výstavy v prostorách galerie

[30.5.2017 - 24.6.2017] Věra Krumphanzlová - POZDNÍ SBĚR

Věra Krumphanzlová - POZDNÍ SBĚR

Věra Krumphanzlová, u nás patří k nejvýraznějším osobnostem výtvarného světa.

Věra Krumphanzlová se narodila v Praze, kde žije a pracuje.
Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze.
Studovala kaligrafii /nauka o písmu a sumii (nauka o japonské tušové malbě) na Japonské ambasádě a v Japanologické společnosti v Praze.
Ve své profesionální výtvarné činnosti se věnuje malbě, kresbě, volné a užité grafice a ilustraci.
V roce 1990 získala mezinárodní ocenění za grafickou tvorbu a absolvovala měsíční stáž ve Francii. Koncem roku 2009 získala nadační stipendium a absolvovala měsíční stáž v ateliéru francouzského malíře Jeana Miotte v Provance (Pignans). V roce 2010 absolvovala v Polsku III. Spotkaň artystycznych czarny piec.
Uskutečnila cca 150 samostatných výstav. Svými díly je zastoupena jak ve státních tak soukromých institucích, galeriích a muzeích doma i v zahraničí (např. v Německu, Holandsku, USA, Japonsku, Velké Británii, Francii, Itálii, Švýcarsku, Polsku a Litvě.