Výstavy v prostorách galerie

[6.5.2009 - 6.6.2009] ILKO (Alexandr Iljuščenko) - PRAŽSKÉ MOTIVY

ILKO (Alexandr Iljuščenko) - PRAŽSKÉ MOTIVY

Malíř světla, který vychází z impresionismu. Pro svůj výtvarný projev zvolil olejomalbu a své motivy vytváří kladením barev na černé plátno. Atmosféra zobrazovaných scenérií je v harmonii s jejich vnímáním umělcem . Díky tomuto souladu mají obrazy silné charisma, mají duši a také  schopnost nechat diváka do nich vstoupit a pobývat v nich. Stínohry, plastičnost a detail s emočním nábojem jsou pak základními atributy Ilkova díla.