Výstavy v prostorách galerie

[6.11.2007 - 2.12.2007] Vladimír Veselý - OBRAZY, SMALTY

Vladimír Veselý - OBRAZY, SMALTY

* zástupce realismu

* v jeho obrazech se prolínají časové i prostorové roviny, sen i skutečnost